1.  ASMENYBĖS EVOLIUCIJA.

Suvokti save kaip asmenybę – atskleisti visą savo potencialą, visapusiškai realizuotis, įdarbinti savo gebėjimus ir kuriamą vertę bei eiti link savo misijos.

Kuo daugiau pažįstame save kaip sąmonę, tuo labiau suprantame, kas esame ir ką galime daryti. Suvokdami savo tikrąją vertę, galime derinti su savo realybe. Daugelis žmonių neevoliucionuoja, nes susiduria su baime priimti save. Neigiamos mintys, įsitikinimai, emocijos, susitapatinimai su kitais trukdo būti savimi. Mes tampame tuo, apie ką galvojame. Kaip visa tai pakeisti? Pirmiausiai nuo sąmoningo sprendimo, kad norite AUGTI.

*Ši schema atspindi žmogaus asmenybės evoliuciją ir kuriame etape jis yra.

.

Asmeninė augimo programa

Pradėk savo asmeninę kelionę!