VERSLO FASILITAVIMAS

Mes padedame organizacijoms konstruktyviai ir efektyviai siekti tikslų, palengviname procesus, kurie reikalauja aiškumo, krypties, palaikymo

POKYČIŲ GALIMYBĖS

Dabar pats laikas patikrinti pokyčių galimybes. Neapibrėžtumas ir verslo dinamika kuria sąlygas esminiams pokyčiams vykti. Tam, kad išlaikyti organizacijos augimą ir efektyvumą, reikalinga ŽMOGAUS ir VERSLO SINERGIJA, nes tarpusavio sąveikos kokybė turi daugiausiai įtakos galutiniam rezultatui.

– ReSTARTAS

Verslo-fasilitavimas

VERSLO FASILITAVIMAS – NAUJAS STANDARTAS

 • VERSLO FASILITAVIMAS – nauja verslo praktika, padedanti auginti organizaciją, per žmogaus ir verslo sinergijos kūrimą, skatinant kiekvieno komandoje esančio žmogaus progresą per PALAIKYMĄ, VEDIMĄ bei FOKUSAVIMĄ bendrų tikslų link.
 • VERSLO FASILITAVIMAS palengvina probleminių situacijų sprendimą per patirčių analizę, stebėjimą ir tinkamų sąlygų kūrimą pokyčiui vykti.
 • VERSLO FASILITAVIMO poreikis  atsiranda dėl vis labiau dinamiškesnių verslo procesų bei besikeičiančio pasaulio, kuomet keičiasi „žaidimo taisyklės“. Griūnant senosioms sistemoms, reikia „perkurti“ ne tik save, bet iš esmės „perkurti“ visą verslo kūrimo praktiką ir kultūrą.

KUR SLYPI VERSLO FASILITAVIMO EFEKTYVUMAS?

1

LEIDŽIA GIRDĖTI VISUS

Procesas skatina girdėti ir išklausyti visus, gauti grįžtamąjį ryšį, palengvinti sprendimo priėmimą bei padidinti komunikacijos kokybę.
2

KURIA KOLEKTYVINĘ ENERGIJĄ

Sustiprina grupės sinergiją, sugeneruoja naują kolektyvinės sąmonės mąstymą bei plečia žmogiškųjų resursų potencialą.
3

SUTELKIA DĖMESĮ Į REZULTATĄ

Išlaikytas fokusas į galutinį rezultatą skatina nenukrypti bei laikytis tikslo.
4

DIDINA GRUPĖS SĄMONINGUMĄ

Atviras grupės dialogas plečia požiūrį į komandos narius, skatina progresą per vienas kito palaikymą.
5

KURIA SAUGIĄ, PALAIKANČIĄ APLINKĄ

Tinkama aplinka sutelkia dėmesį į patirties analizę, skatina atvirumą ir įsiklausymą.
6

SKATINA DALYVIŲ INICIATYVĄ

Stebint grupės tėkmę ir tempą, atsižvelgiama į dalyvių poreikius, įtraukiant juos į sprendimų priėmimą.
7

KURIA SĄLYGAS ASMENINIAM AUGIMUI IR TOBULĖJIMUI

Procesas skatina pažinti ir auginti save, sustiprina savilyderystę ir kuriamą vertę.
8

SKATINA ATVIRĄ DIALOGĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ

Atviras bendravimas skatina kokybišką komunikaciją bei siekti bendrų tikslų efektyviausiu būdu.
9

AUGINA LAISVĖS IR ATSAKOMYBĖS SUVOKIMĄ

Procesas skatina atpažinti bei suvokti laisvės ir atsakomybės kuriamą pridėtinę vertę organizacijos kultūroje.

KUR TAIKOMAS VERSLO FASILITAVIMAS?

LYDERYSTĖS UGDYMAS

Asmeninio augimas ir tobulėjimas;
Savilyderystė;
Sąmoningas vadovavimas.

KOMANDOS FORMAVIMAS IR VYSTYMAS

Komandos formavimas;
Komandos vystymosi procesai;
Komandinio darbo vertė;
Efektyvi komandos komunikacija.

STRATEGINĖS SESIJOS

Strateginis planavimas;
Organizacijos vystymas;
Organizacijos vertybės ir kultūros kūrimas.

VALDYBOS SUSIRINKIMAI

Aukčiausio lygio tikslų rengimas;
Organizacijos pertvarkymas;
Svarbių sandorių sudarymas ir derybų procesas.

STARTUOLIO KŪRIMAS

Komandos formavimas ir vystymas;
Idėja ir strategijos kūrimas;
Vizija, misija.

POKYČIŲ VALDYMAS

Pokyčių valdymo strategijos;
Sinergijos kūrimas organizacijoje;
Komunikacijos planas.

KONFLIKTŲ VALDYMAS

Susirinkimų vedimas;
Konfliktų sprendimo strategijos;
Efektyvi komandos komunikacija.
Produktyvus bendravimas

KRIZIŲ VALDYMAS

Strategijos kūrimas;
Organizacijos transformacija;
Veiklos optmizavimas.

VERSLO FASILITAVIMO VERTĖ – ILGALAIKIAI IR TVARŪS REZULTATAI

 • Išryškėja komandinio darbo vertė;
 • Sustiprėja savilyderystė bei asmeninis augimas individualiai ir komandoje;
 • Didėja komandos narių įsitraukimas ir bendradarbiavimas;
 • Komunikacija tampa atviresnė ir skatinanti veikti, siekiant bendrų tikslų;
 • Susirinkimai tampa lengvesni ir kryptingesni;
 • Gaunami aukštesnės kokybės sprendimai, mažėja neefektyvių sprendimų rizika;
 • Aktyvuojami žmogiškieji resursai, mąstymas;
 • Organizacijos kultūra tampa sveikesnė ir labiau motyvuojanti;
 • Sutaupomas mokymų biudžetas.

3 ESMINIAI VERSLO FASILITAVIMO ŽINGSNIAI

PALAIKYTI

Per konstruktyvų grįžtamąjį ryšį kuriama saugi ir palaikanti aplinka.

VESTI

Nuosekliai vedama viso proceso metu išlaikant tarpusavio balansą.

SUFOKUSUOTI

Išlaikomas fokusas ir proceso aiškumas, sutelkiama į konkrečių tikslų siekimą.

VERSLO FASILITAVIMO SESIJOS ORGANIZACIJOMS

*Verslo fasilitavimo sesijas taikome įvairiuose organizacijos lygiuose. Tai vienkartinės sesijos, orientuotos į aktualius sprendimus šiandien. Jei turite klausimų, prašome susisiekti.

Klausimams

Pažintinė verslo fasilitavimo sesija

Savilyderystė. Augimo formulė.
Nemokamai
Organizacijos iššūkiai šiandien
Kaip kurti aiškumą neapibrėžtumo sąlygomis? Komandos bendradarbiavimo galia.
Vadovams
Organizacijos iššūkiai šiandien
Baimė ir netikrumas. Kaip atsakyti į klausimus, kai nežinai visų atsakymų?
Vadovams
Organizacijos iššūkiai šiandien
Organizacija kaip judantis taikinys. Balansuojanti lyderystė.
HR, OD
Organizacijos iššūkiai šiandien
Laisvė ir atsakomybė kaip reiškinys komandoje. Kaip motyvuoti, kai ne(si)motyvuoja?
Vadovams, HR, OD
Konkurencinis pranašumas šiandien
Re-inventing yourself. Naujas lyderystės paveikslas.
Vadovams, HR, OD
Konkurencinis pranašumas šiandien
Neapibrėžtumas kaip kaip pokyčio variklis. Komandos kolektyvinė energija.
Vadovams, HR, OD
Konkurencinis pranašumas šiandien
Saviorganizacija. Nuo EGO sistemos prie EKOsistemos kūrimo.
Vadovams, HR, OD

BENDRA INFORMACIJA:

 • Verslo fasilitavimas yra individuali paslauga, pritaikoma konkrečiam įmonės, organizacijos, grupės poreikiui, jei yra numatytas konkretus bendradarbiavimo laikotarpis;
 • Paslaugos metu pasirašoma konfidencialumo sutartis (esant numatymam bendradarbiavimo laikotarpiui; tai negalioja esant vienkartinei sesijai);
 • Dirbame visoje Lietuvoje;
 • Dėl platesnės informacijos, prašome susisiekti!

NET 90 % VERSLO FASILITAVIMO SĖKMĖS ĮVYKSTA PIRMŲJŲ SUSITIKIMŲ METU, KUOMET PROCESĄ GALITE PATIRTI GYVAI.

Mes pažadame viršyti jūsų lūkesčius ir garantuojame, kad verslo fasilitavimas jums padės auginti ne tik save, savo verslą, komandą, bet ir viską pradėsite matyti plačiau ir kur kas aiškiau. Palaikysime ir vesime jus šiame procese, kad nenukryptumėte nuo savo tikslų.
SUSISIEKITE SU MUMIS!
Registruotis pirmajai pažintinei sesijai