VERSLO FASILITAVIMAS

Mes padedame verslo komandoms efektyviau bendradarbiauti, išlaikyti fokusą, palaikyti konstruktyvų ryšį, siekiant bendrų tikslų

ŽMOGAUS IR VERSLO SINERGIJA

Verslas yra komandinis sportas, kuriame visi žaidėjai atlieka svarbius vaidmenis. Mes visi sutinkame, kad golfo, futbolo, teniso ir kitose geriausiose sporto šakose mums reikalingas treneris, kuris mus palaikytų, sufokusuotų ir vestų.  Šiandien verslo dinamika tokia didelė, kad ji reikalauja esminių pokyčių, vedančių į greitus, tikslius, kryptingus ir perspektyvius ateities sprendimus.

KODĖL

 • Net ir patiems stipriausiems lyderiams reikia palaikymo;
 • Išlaikyti fokusą nuolat yra be galo sudėtinga, todėl pasiruošęs verslo fasilitatorius padeda jį susigrąžinti net ir pametus kursą;
 • Sprendžiant kasdienes komandos problemas lyderiui reikia žvilgsnio iš šalies, kad žiūrėti per du žiūronų binoklius, o ne vieną;
 • Verslo fasilitatoriaus pagrindinė užduotis nuolat palaikyti verslo lyderio ir jo komandos maksimalų darbinį potencialą ir atskleisti geriausias kiekvieno
  žmogaus versijas.

 • Stiprinti komandos sinergiją;
 • Kurti sąlygas asmeniniam augimui per bendravimą, pasitelkiant kvantinės lyderystės principus;
 • Išlaisvinti ir sutelkti komandos energijos srautą – nukreipti į bendrą tikslą ir nuolatinį progresą;
 • Stebėti komandos tėkmę ir tempą, duoti kryptį, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius bei skatinti efektyvią komunikaciją;
 • Plėsti žmogiškųjų resursų potencialą per laisvę, mąstymą ir energijos resursus;
 • Išplėsti įmonės asmeninio ir profesinio augimo kultūrą.

KAIP

 • Per pastovų ar periodinį stebėjimą, pokalbius ir sesijas;
 • Per palaikančios ir saugios aplinkos kūrimą, išlaikant grupės dinamiką;
 • Per probleminių situacijų sprendimą kartu iš priežasties pozicijos;
 • Per pokalbius ir sesijas su komanda, jos fokusavimą į tikslus;
 • Per kiekvieno žmogaus įgalinimą tobulėti, skleistis ir spręsti savo įššūkius bei įkvėpimą progresuoti.

KAM

 • Verslo įmonės, grupės ir kolektyvai;
 • Naujai paskirti vadovai ir komandų lyderiai;
 • Aukščiausio lygio vadovai ir valdybos nariai;
 • Investuotojai ir Startuolių komandos;
 • HR ir OD komandos.

VERSLO FASILITAVIMAS

Verslo fasilitavimas padeda auginti organizaciją per kiekvieno komandoje esančio žmogaus progresą, palaikymą ir fokusavimą tikslų link. Į progresą orientuotos verslo aplinkos kūrimas.

Tikslas –  užtikrinti organizacijos tikslų pasiekimą greičiausiu būdu, procesų optimizavimas, lyderystės sulygiavimas, sveikos komunikacijos skatinimas, komandos efektyvumo maksimizavimas, verslo kultūros, strategijos planų, konfliktų ir sprendimų priėmimo fasilitavimas.

SUFOKUSUOTI

Sutelkiamas ir nuolat palaikomas dėmesys į konkrečių tikslų siekimą

VESTI

Nuolatinis palaikymas nusimatyto kurso bėgiuose tikslo link

PALAIKYTI

Kuriama progresą užtikrinanti, saugi ir palaikanti aplinka per konstruktyvų grįžtamąjį ryšį

ŽMONES REIKIA DAUGIAU PALAIKYTI IR VESTI, O NE JUOS MOKYTI AR KONTROLIUOTI.

"ReSTARTAS" Quantum Leadership Community

Kuo progresyvesnė aplinka, tuo progresyvesni žmonės. Asmeninis kiekvieno žmogaus augimas augina organizac iją ir jos kuriamą vertę. Kuo stipresnė verslo komanda, tuo tvaresni ir efektyvesni rezultatai.

Kiekviena organizacija veikia kaip gyvas pulsuojantis organizmas, įtakojamas žmonių. Darbuotojas ir vadovas yra organizacijos dalis, kurie kuria bendrą rezultatą per tarpusavio energijos mainus.

Verslo fasilitavimo esmė – EFEKTYVUMAS per jugties kūrimą

Siųsti užklausą

BENDRA INFORMACIJA:

 • Verslo fasilitavimas yra individuali paslauga, pritaikoma konkrečiam įmonės poreikiui;
 • Visos sąlygos aptariamos pirmojo susitikimo metu;
 • Paslaugos metu pasirašoma konfidencialumo sutartis;
 • Dėl platesnės informacijos, prašome susisiekti!
Susisiekime

VERSLO FASILITAVIMAS

Naujos galimybės jūsų verslui augti. Susisiekite su mumis ir suplanuokite laiką susitikimui!
Registruotis susitikimui