VERSLO FASILITAVIMAS

Mes padedame organizacijoms konstruktyviai ir efektyviai siekti tikslų, palengviname procesus, kurie reikalauja aiškumo, krypties, palaikymo

ŽMOGAUS IR VERSLO SINERGIJA

Kiekviena verslo organizacija yra kaip atskira sporto komanda, kurios visi žaidėjai atlieka svarbius vaidmenis. Ir jei bent vienas žaidėjas negali atlikti tinkamai savo vaidmens, komanda netenka savo geriausios formos.

Šiai dienai visi sutinkame, kad golfo, futbolo, teniso ir kitose geriausiose sporto šakose mums reikalingas treneris, kuris mus palaikytų, sufokusuotų ir vestų, o ar sutinkate, kad organizacijoje šis žmogus reikalingas kaip niekada?

Verslo fasilitatorius veikia kaip tarpininkas, kuris palengvina organizacijos procesus, kurdamas sinergiją tarp žmogaus ir verslo – atlaisvina žmogaus resursus, įgalina potencialą veikti kartu ir siekti bendrų tikslų.

KODĖL

 • Net ir patiems stipriausiems lyderiams reikia palaikymo;
 • Išlaikyti fokusą nuolat yra be galo sudėtinga, todėl pasiruošęs verslo fasilitatorius padeda jį susigrąžinti net ir pametus kursą;
 • Sprendžiant kasdienes komandos problemas lyderiui reikia žvilgsnio iš šalies, kad žiūrėti per du žiūronų binoklius, o ne vieną;
 • Verslo fasilitatoriaus pagrindinė užduotis nuolat palaikyti verslo lyderio ir jo komandos maksimalų darbinį potencialą ir atskleisti geriausias kiekvieno
  žmogaus versijas.

 • Stiprinti komandos sinergiją;
 • Kurti sąlygas asmeniniam augimui per laivės ir atsakomybės suvokimą;
 • Skatinti asmeninę lyderystę, pasitelkiant kvantinės lyderystės principus;
 • Išlaisvinti ir sutelkti komandos energijos srautą – nukreipti į bendrą tikslą ir nuolatinį progresą;
 • Stebėti komandos tėkmę ir tempą, duoti kryptį, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius bei skatinti efektyvią komunikaciją;
 • Plėsti žmogiškųjų resursų potencialą per laisvę, mąstymą ir energijos resursus;
 • Išplėsti įmonės asmeninio ir profesinio augimo kultūrą.

KAIP

 • Per pastovų ar periodinį stebėjimą, pokalbius ir sesijas;
 • Per palaikančios ir saugios aplinkos kūrimą, išlaikant grupės dinamiką;
 • Per probleminių situacijų sprendimą kartu iš priežasties pozicijos;
 • Per pokalbius ir sesijas su komanda, jos fokusavimą į tikslus;
 • Per kiekvieno žmogaus įgalinimą tobulėti, skleistis ir spręsti savo įššūkius bei įkvėpimą progresuoti.

KAM

 • Verslo įmonės, grupės ir kolektyvai;
 • Naujai paskirti vadovai ir komandų lyderiai;
 • Aukščiausio lygio vadovai ir valdybos nariai;
 • Investuotojai ir Startuolių komandos;
 • HR ir OD komandos.

VERSLO FASILITAVIMAS

Verslo fasilitavimas padeda auginti organizaciją per kiekvieno komandoje esančio žmogaus progresą, palaikymą ir fokusavimą bendrų tikslų link.

Tikslas –  užtikrinti organizacijos tikslų pasiekimą greičiausiu būdu, procesų optimizavimas, lyderystės sulygiavimas, sveikos komunikacijos skatinimas, komandos efektyvumo maksimizavimas, verslo kultūros, strategijos planų, konfliktų ir sprendimų priėmimo fasilitavimas.

PALAIKYTI

Per konstruktyvų grįžtamąjį ryšį kuriama saugi ir palaikanti aplinka

VESTI

Nuoseklus vedimas proceso metu, kuriant progresą

SUFOKUSUOTI

Kryptis ir aiškumas, susitelkiant į konkrečių tikslų siekimą

ŽMONES REIKIA DAUGIAU PALAIKYTI IR VESTI, O NE JUOS MOKYTI AR KONTROLIUOTI.

"ReSTARTAS" Quantum Leadership Community

Kuo progresyvesnė aplinka, tuo progresyvesni žmonės. Asmeninis kiekvieno žmogaus augimas augina organizaciją ir jos kuriamą vertę. Kuo stipresnė verslo komanda, tuo tvaresni ir efektyvesni rezultatai.

Kiekviena organizacija veikia kaip gyvas pulsuojantis organizmas, įtakojamas žmonių. Darbuotojas ir vadovas yra organizacijos dalis, kurie kuria bendrą rezultatą per tarpusavio energijos mainus.

Verslo fasilitavimo esmė – EFEKTYVUMAS per jugties kūrimą

Siųsti užklausą

KOKIA VERTĖ:

 • Kuriama saugi ir palaikanti aplinka žmogui augti atskirai bei komandoje;
 • Išlaisvinami žmogaus, komandos, organizacijos energijos resursai, didėja bendras produktyvumas;
 • Komandos nariai tampa labiau motyvuoti, lengviau įsitraukia į sprendimo priėmimus;
 • Subalansuojamas komandos narių potencialas, energija, kas duoda greitesnius ir efektyvesnius rezultatus;
 • Padidėja komandos dinamika ir grupės narių dalyvavimas komandoje, siekiant bendro tikslo;
 • Išryškėja komandinio darbo vertė, nukreipta į organizacijos sėkmę, kas kuria abipusę naudą;
 • Sustiprėja asmeninė lyderystė, atsakomybė ir plečiasi „sveikas“ požiūris į kitus komandos narius;
 • Gaunami aukštesnės kokybės sprendimai, mažėja neefektyvių sprendimų rizika;
 • Sustiprinama organizacijos vizija ir misija;
 • Praplečiame vidinė organizacijos kultūra per laisvės ir atsakomybės suvokimą;
 • Sumažinami organizacijos ištekliai įvairiems mokymams.

VERSLO FASILITAVIMO SESIJOS ORGANIZACIJOMS

*Verslo fasilitavimo sesijas taikome įvairiuose organizacijos lygiuose. Tai vienkartinės sesijos, orientuotos į aktualius sprendimus šiandien. Jei turite klausimų, prašome susisiekti.

Klausimams
Organizacijos iššūkiai šiandien
Kaip kurti aiškumą neapibrėžtumo sąlygomis?
Vadovams
Organizacijos iššūkiai šiandien
Baimė ir netikrumas. Kaip atsakyti į klausimus, kai nežinai visų atsakymų?
Vadovams
Organizacijos iššūkiai šiandien
Organizacija kaip judantis taikinys. Kaip išlaikyti komandoje vientisumą ir sustiprėti?
HR, OD
Organizacijos iššūkiai šiandien
Kaip įgalinti darbuotojus motyvacijai? Lyderystė per laisvės ir atsakomybės kultūrą.
Vadovams, HR, OD

Konkurencinis pranašumas šiandien

Kaip tinkamai išnaudoti šį laikotarpį, sustiprinant organizacijos augimo kultūrą?
Vadovams, HR, OD

Konkurencinis pranašumas šiandien

Kaip išsiskirti ir pasiruošti naujoms galimybėms: kvantinės lyderystės principai organizacijoje.
Vadovams, HR, OD

Konkurencinis pranašumas šiandien

Nuo EGO sistemos prie EKOsistemos kūrimo
Vadovams, HR, OD

BENDRA INFORMACIJA:

 • Verslo fasilitavimas yra individuali paslauga, pritaikoma konkrečiam įmonės poreikiui, jei yra numatytas konkretus bendradarbiavimo laikotarpis;
 • Paslaugos metu pasirašoma konfidencialumo sutartis (esant numatymam bendradarbiavimo laikotarpiui; tai negalioja esant vienkartinei sesijai);
 • Dirbame visoje Lietuvoje;
 • Dėl platesnės informacijos, prašome susisiekti!

NET 90 % VERSLO FASILITAVIMO SĖKMĖS ĮVYKSTA PIRMŲJŲ SUSITIKIMŲ METU, KUOMET PROCESĄ GALITE PATIRTI GYVAI.

Naujos galimybės jūsų verslui augti. Susisiekite su mumis!
Registruotis susitikimui