Integruoti sprendimai, kaip suefektyvinti verslo komandos resursus

VERSLO KOMANDOS

AUDITAS

Registruotis susitikimui

KAM REIKALINGAS VERSLO KOMANDOS AUDITAS?

 • Jei norite suefektyvinti verslo komandos darbo procesus;
 • Jei norite padidinti verslo komandos,  asmenybės augimo kokybę, įvesti nuolatinio mokymosi kultūrą;
 • Jei norite efektyviai įveiklinti žmogiškuosius resursus, pakelti vidinę motyvaciją;
 • Jei ruošiatės įgyvendinti naujus iššūkius ir norite įvertinti savo verslo komandos pasiruošimą ir jos efektyvumą;
 • Jei norite didesnio verslo našumo, veiksmingumo, pagerinti komandos komunikaciją bei sukurti bendravimo kultūrą;
 • Jei norite įvertinti ir pakelti verslo komandos energijos lygį bei jį auginti;
 • Jei norite įvertinti ir atpažinti verslo komandos stipriąsias bei silplnąsias puses, „akląsias zonas“;
 • Jei norite įvertinti verslo komandos kuriamą bendrą vertę ir kiekvieno atskirai;
 • Jei norite įgyvendinti naujas verslo strategijas, kurios įtakoja visą verslo komandos darbą ir reikia bendro pasirengimo;
 • Jei norite atnaujinti ar pagilinti lyderystės įgūdžius;
 • Jei norite išlaikyti energingą ir produktyvią komandą ilgalaikėje perspektyvoje.

VERSLO KOMANDOS AUDITO TIKSLAS – įvertinti esamą verslo komandos situaciją, atskleisti esmines priežastis, kurios trukdo verslo vystymo procesams ir augimui bei pateikti efektyvius sprendimus. Išlaisvinti žmogaus potencialą, numatyti tarpusavio komandos suderinamumą, išgryninant verslo komandos stipriąsias ir silpnąsias vietas, kas padėtų padidinti našumą bei konkurencinį pranašumą, paskatintų reikšmingiems pokyčiams.

ORGANIZACIJA – GYVA SISTEMA

„Net sėkmingiausios komandos užstringa…“

Asmenybės ir verslo mentorius Nerijus Cibulskis

Organizacija yra gyva sistema, kuri turi vystytis ir augti. Kasdien kuriama ir išleidžiama nauja informacija bei technologijos. Tad šiandienos žinios jau ryt tampa nebeaktualios, pasaulis nuolat keičiasi ir progresuoja į priekį. Kas yra svarbu verslo komandoje? Kasdieninis augimas, kuris turi įtakos jūsų lyderystės gebėjimams ir efektyvumui. Šiandienos lyderis turi būti pagrindinis žonglierius ir klausytojas, sugebantis sutelkti komandą, ją suderinti ir nukreipti į bendrą tikslą. Atliekant verslo komandos auditą, galima įsivertinti, kiek žmogus efektingai išnaudoja savo gebėjimus bei pagrindinius gyvenimo resursus – LAIKĄ, ENERGIJĄ IR KURIAMĄ VERTĘ. Kiek yra vidinio potencialo? Kiek yra vidinės ir kiek yra išorinės motyvacijos, kokia atsakomybės samprata? Kokios priežastys ir faktoriai neleidžia pasiekti norimų rezultatų?

Faktas yra tas, kad jei norite būti veiksmingu lyderiu, vesti komandą, pasiekti savo potencialą ir nuosekliai siekti rezultatų, reikia visada auginti save.

KOMANDA BE MISIJOS – KAIP AKYS BE REGĖJIMO. ENERGIJA, LAIKAS, VERTĖ

Aukščiausio lygio verslo komandos turi komandos tikslus ir uždavinius, taip pat ir individualius. Tačiau svarbu suprasti ir įsisavinti bendrą komandos misiją. Dažnai individualiems tikslams pasiekti tiesiog trūksta impulso, ambicijos, jei jie nėra susieti su didesniu tikslu – MISIJA. Kai verslo komandos nariai savo tikslą susieja su komandos, atsiranda našumas, nes visa energija skiriama bendram dideliam tikslui – MISIJAI. Sėkmingai veikianti verslo komanda subalansuoja darbuotojų įgūdžius su organizacijos poreikiais, todėl visa įmonė laimi.

Energija – vienas svarbiausių žmogaus resursų, kuris įtakoja mūsų būseną, dėmesį, jautrumą, sugebėjimą klausyti, suprasti bei įsisavinti, kantrybę, veržlumą ir aistrą – visa tai priklauso nuo turimo energijos lygio ir kiek palaikomas jos balansas. Jei nesusitelkiate ties tuo, kas jus motyvuoja eikvojate savo ir laiką, ir energiją. Jūsų tikslas yra jūsų energijos šerdis. Tai verčia jus imtis veiksmų, papildo ir palaiko likusius jūsų energijos šaltinius.

*Schema sudaryta remiantis K. Wilber’io integralios teorijos  koncepcija.

Registruokitės susitikimui:

  *Verslo komandos auditas pritaikomas individualiai pagal įmonės poreikį ir sprendžiamą problemą.

  Susitikime Jūsų įmonėje ir aptarkime visas sąlygas. Iki susitikimo! Jei turite klausimų, skambinkite arba rašykite mums: +370 655 08 988, info@restartas.eu