Investicija į verslą ir į ateitį. Jau seniai yra įrodyta, kada didžiausia įmonės vertė yra ne pinigai, technologijos ar ištekliai, o ŽMONĖS.

MENTORYSTĖS AKADEMIJA

VERSLUI

Registruotis pirmam susitikimui

KODĖL VIS DAR VEIKIAME NEEFEKTYVIAI, O GAUTI REZULTATAI – ATSITIKTINIAI?

VERSLAS – TAI ŽMONĖS IR SANTYKIAI

Vadovai – įmonių kapitonai, darbuotojai – įgula. Asmeninio augimo ir tobulėjimo procesas – nesibaigiantis ir tęstinis. Kiekvienas žmogus yra unikalus ir kiekvienas turime daugybę talentų bei galimybių kurti, augti ir mokytis. Tačiau kol nepažįstame savęs kaip asmenybės, nežinome, kokią vertę kuriame, negebame sau atsakyti kas aš esu, kodėl dirbu tokį darbą, ko siekiu ir kur noriu nueiti, negebame kurti santykio su savimi ir supančia aplinka, nejaučiame vidinės laisvės ir vidinio poreikio augti, viską, ką kuriame yra PASEKMĖS. Rezultatai yra tokie, kokie esame patys.

Vis dar esame neefektyvūs patys sau, nes neturime atsakymo KODĖL?

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Organizacijos verslo pokyčius išgyvena kiekvieną dieną. Šiuolaikinės IT technologijos, inovacijos ir naudojamos dirbtinio intelekto sistemos vis labiau optimizuoja darbo procesus, tačiau svarbiausi išlieka ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI, kuriuos atėjo laikas „upgradinti“ ir pagaliau kiekvienam atsakyti į klausimą KODĖL MAN TO REIKIA. Norint būti efektyvesniais, kurti geresnius rezultatus, reikia augti ir tobulėti kiekvieną dieną.  Tam, kad žmonės galėtų našiai dirbti komandose, būtų produktyvesni, kad vadovai ir komandų lyderiai taptų NAUJOS KARTOS LYDERIAIS, gebantys greitai prisitaikyti prie pokyčių, reaguoti ir priimti efektyvius sprendimus, žinantys kur nori nueiti, mato ateities perspektyvas.

VERSLO VIZIJA IR MISIJA

Verslo pasaulis keičiasi, keičiamės ir mes. Verslo misija ir vizija įgauna vis didesnę prasmę, siekiant aukščiausių tikslų. Atsiranda labai svarbi dedamoji versle – nebe vien tik pelnas. Tai tikslas, kuriama vertė, vizija, įgyvendinant tikrąją savo gyvenimo misiją – sukurti ką nors gilaus ir prasmingo pasauliui. Prisijungimas prie savo asmeninės  ir verslo misijos – verslo sėkmės pagrindas. Tai netolima perspektyva ir ateitis.

 

PASIŪLYMAS ĮMONĖMS

MENTORYSTĖS AKADEMIJA VERSLUI – inovatyvus, efektyvus bei veiksmingas būdas ugdyti vadovus, komandų lyderius ir darbuotojus, kurti įmonės asmeninio ir profesinio augimo kultūrą, išgryninti verslo misiją ir viziją, suefektyvinti verslo procesus ir žmogiškuosius išteklius, prisidėti prie didėjančio konkurencingumo, strateginių tikslų ir sprendimų, įmonės augimo, padidinti vadovų/lyderių matomumą bei mobilumą visoje organizacijoje, tobulinti vadovavimo įgūdžius, ruošti naujus lyderius pamainai (paveldėjimui).

TIKSLAS – sukurti galimybę verslo organizacijoms turėti vidinę mentorystės akademiją, plėtojant asmeninio ir profesinio augimo kultūrą, tobulinant vadovų vadovavimo įgūdžius, darant poveikį naujoms perspektyvoms, idėjoms ir požiūriams, pagerinant personalo vidinę motyvaciją bei  rezultatus, suefektyvinant įmonės vidinius resursus, ugdant ir atrandant naujuosius talentus, komandų lyderius, įgalinant vidinės laisvės pojūtį ir kuriamą vertę.

MENTORYSTĖS AKADEMIJOS VERSLUI PAGRINDINĖS SRITYS:

  1. Verslo augimo perspektyvos. Pokyčių prasmė verslui ir plėtrai, ilgalaikiams tikslams.
  2. Vadovo perspektyva.
  3. Įmonės kuriama vertė, vizija, misija. Verslo vertė globaliai.
  4. Įmonės vertybių sistema ir ugdymosi kultūra.
  5. Vidiniai ir išoriniai vadovo iššūkiai.
  6. Žmogaus potencialas ir gebėjimai. Efektyvus komandinis darbas.
  7. Energijos ir laiko balansas. Pro-aktyvi energija.
  8. Vidinė laisvė, atsakomybė ir delegavimas.
  9. Vidiniai ir išoriniai poreikiai, prioritetai.
  10. Atgalinis ryšys ir komunikacija.

KODĖL JUMS TAI NAUDINGA?

EFEKTYVŪS IR ILGALAIKIAI SPRENDIMAI
PERSONALO UGDYMAS IR MOKYMOSI KULTŪRA

Kreipiame dėmesį į daug gilesnius, asmeniškesnius pokalbius bei grįžtamąjį ryšį. Nuosekliai ir atsakingai ugdome žmogaus aukščiausią gebėjimų potencialą bei skatiname pažinti save kaip asmenybę. Stipriname savo kuriamos vertės suvokimą, pasitikėjimą bei asmeninio ir profesinio gyvenimo balansą.

RESURSŲ ĮVEIKLINIMAS IR OPTIMIZAVIMAS

Įveiklinant įmonės vidinius resursus ir juos optimizuojant, prisidedame prie įmonės augimo, produktyvumo, efektyvios valdymo struktūros, inovacijų kūrimo ir naujų perspektyvų.

ILGALAIKĖ VERTĖ

Sutelkiame dėmesį į ilgalaikės vertės sukūrimą, išgrynant įmonės ir žmonių kuriamą vertę, siekiant bendro rezultato, efektyvaus resursų valdymo bei ilgalaikių augimo perspektyvų.

KOMANDOS FORMAVIMAS

Padedame suformuoti naują komandą, suefektyvinti jau esamą komandą, padidinti jų produktyvumą, įveiklinti gebėjimus ir stipriąsias puses, pakelti vidinę motyvaciją, padidinti atsakomybę bei pasitikėjimą, orientuojantis į įmonės bendrą rezultatą ir tikslą.

ASMENYBĖS PROFILIAVIMO SISTEMA

Dirbame su R. J. Hamilton'o asmenybės profiliavimo ir natūralios vertės kūrimo sistema, kuri suteikia galimybę aiškiai įžvelgti, kas esate pagal asmenybės tipą, kur geriausiai galite atskleisti savo potencialą, kokią kuriate vertę, kaip galite dirbti komandoje.

SISTEMINIS ĮŽVALGUMAS

Gebame komandoje, valdyboje, verslo procesuose įžvelgti tikrąją priežastį ir problemą, kuri stabdo įmonės augimą ar kelia grėsmę, sistemizuojame bei sudarome veiksmų planą, pateikdami galimus sprendimus.

INDIVIDUALUS POŽIŪRIS

Į kiekvieną žiūrime kaip į individualybę, gerbiame jo sprendimus ir pasirinkimus. Kartu sprendžiame asmeninio augimo galimybes bei dedame pastangas į bendrus susitarimus, siekiant geriausio rezultato įmonei ir asmeniškai. Sudarome individualų augimo planą, pritaikome individualias priemones bei metodikas.

KONFIDENCIALUMAS

Dirbame konfidencialiai, pasirašoma konfidencialumo bendradarbiavimo sutartis.

NUOLATINIS PALAIKYMAS

Skatiname atsakingą ir tvarų verslo kuravimą, palaikant nuolatinį asmenybės augimą ir tobulėjimą konkurencingoje darbo rinkoje.

Registruokitės pirmam susitikimui:

Susitikime Jūsų įmonėje ir aptarkime visas sąlygas. Pristatysime Jums MENTORYSTĖS AKADEMIJOS VERSLUI pagrindines gaires, kokia nauda Jums, vertė ir galimyės Jūsų verslui. Iki susitikimo! Jei turite klausimų, skambinkite arba rašykite mums: +370 655 08 988, info@restartas.eu