KAS AŠ ESU IR KOKS MANO VAIDMUO KOMANDOJE? KOKIĄ VERTĘ KURIU? KUR ESU EFEKTYVIAUSIAS IR VERTINGIAUSIAS? KAIP GERIAUSIAI GALIU REALIZUOTI SAVE?

EFEKTYVI KOMANDOS FORMULĖ

Registruotis susitikimui

KAIP SUBURTI VEIKSMINGĄ, PROAKTYVIAI VEIKIANČIĄ, EFEKTYVIĄ KOMANDĄ?

ŽMOGAUS RESURSŲ RE(VOLIUCIJA)

„Šiandieniniame technologijų, dirbtinio intelekto, skaitmeniniame pasaulyje, kuriame slypi daugybė sudėtingų iššūkių žmonėms, turime atsigręžti į žmogų, kaip resursą, ieškantį sprendimų, kaip efektyviau dirbti su savimi, su aplinka ir komanda, orientuotis į tikrąjį pokytį ir asmeninį progresą (angl. “Human upgrade”). Išmaniosios technologijos tobulėja kiekvieną dieną, verslas yra priverstas neatsilikti, jei nori augti, klestėti, išlaikyti produktyvius darbuotojus ir skatinti juos augti. Valdymo ir kontroliavimo principai, kurie buvo taikomi prieš 5 ar 10 metų, atrenkant darbuotojus, formuojant komandas, senai NEBEVEIKIA.

Kuomet taip sparčiai evoliucionuoja technologijos, žmonės taip pat privalo EVOLIUCIONUOTI – augti, mokytis, tobulėti, kad būtų efektyvesni, naudingesni, gebėtų lengvai prisitaikyti, atrastų asmeninę augimo prasmę, atkleistų savo potencialą, kurtų vertę sau ir aplinkai.“

Asmenybės ir verslo mentorystė “ReStartas”

Nuotrauka: akimirka iš Changemakers’ON Startuolių vasaros stovyklos 2019 m.

Nuotrauka: akimirka iš Roger J. Hamilton konferencijos Lietuvoje 2018 m.

R. J. Hamilton’o asmemybės profiliavimo sistema

EFEKTYVI KOMANDOS FORMULĖ. VAIDMUO IR VERTĖ KOMANDOJE

  • Nuoseklus ir tinkamai rolėmis paskirstytas komandinis darbas didina efektyvumą, pagerina tarspusavio narių bendravimą, paspartina naujų idėjų generavimą, skatina užduočių delegavimą bei kuria savitą kultūrą, kurioje kiekvienas darbuotojas jaučiasi svarbus ir naudingas.
  • Asmeninės vertės suvokimas efektyvioje komandoje yra VERSLO AUGIMO KURAS, kuris ne tik didina vertę bei pelną įmonei, bet ir kartu dirbantys žmonės gali jausti savo asmeninį augimą bei profesinį tobulėjimą.
  • Tinkama lyderystė ir užduočių delegavimas, remiantis asmeninėmis žmonių savybėmis, suteikia galimybę greitai išspręsti problemas, rasti efektyviausius sprendimus.
  • Kiekvienas gali atskleisti savo asmeninius pranašumus,  kūrybinį potencialą, įdarbinti turimus gebėjimus ir užslėptus talentus, kas leidžia greičiau ir efektyviau užbaigti darbą kartu, nei tai atliktų vienas asmuo.
  • Komanda yra dinamiška visuma. Efektyvus komandinis darbas leidžia maksimaliai išnaudoti stipriąsias puses ir sumažinti individualias silpnybes.
  • Motyvacija bei stiprus komandos palaikymas, skatina augti ir kurti darnius santykius, pašalinti kliūtis ir konfliktus, kurie gali įtakoti projekto sėkmę.
  • Besimokydami komandos nariai vieni iš kitų, kartu tobulėja ir kuria NAUJĄ VERSLO KULTŪRĄ.
EFEKTYVUS KOMANDINIS DARBAS, SUVOKIANT SAVO KURIAMĄ VERTĘ, DIDINA INOVACIJAS IR KŪRYBIŠKUMĄ, SKATINA ĮMONĖS AUGIMĄ IR SĖKMINGUS VEIKLOS REZULTATUS
Registruotis susitikimui

KLIENTAI

Dirbame su įmonėmis, kurios ieško efektyvių sprendimų komandos formavimui bei supranta, kad vertingiausias jų turtas ŽMONĖS, kad STIPRI, EFEKTYVI ir VEIKSMINGA KOMANDA – raktas į sėkmę ir verslo augimą.

 

KLAUSIMAS JUMS:

Kokių ambicijų turite Jūs savo komandoje?

KAIP MES DIRBAME?

Didžiausia komandos stiprybė ir efektyvumas yra jos nariai. Efektyvi komandos formulė yra būtina, norint pasiekti aukščiausius organizacijos tikslus ir uždavinius.

PRIEŽASTYS

Dirbame iš vidaus. Pradedame nuo emocijų, energijos, mąstymo, įsitikinimų. Taikome praktines užduotis, kurios leidžia nustatyti, kuriose vietose žmogus riboja save, kas daro įtaką, kokios vidinės ir išorinės priežastys veikia jo efektyvumą. Atliekame asmenybės ir resursų auditą.

POTENCIALAS IR KURIAMA VERTĖ

Taikome verslo eksperto R. J. Hamiltono asmenybės pofiliavimo sistemą ir metodiką, išgryninant žmogaus potencialą, asmemybės profilį, kuriamą vertę, stipriąsias ir silpnąsias vietas.

KOMANDOS FORMAVIMAS

Suteikiame rekomendacijas ir efektyvius įrankius sėkmingam komandos formavimui, užduočių delegavimui ir komandinio darbo privalumus, siekiant bendro tikslo. Stipriname komandos įgūdžius, komunikacijos svarbą, vertybes - atvirumą, pasitikėjimą, pagarbą. Sudarome pro-aktyvių veiksmų planą.

KODĖL JUMS TAI NAUDINGA?

EFEKTYVŪS IR ILGALAIKIAI SPRENDIMAI
ASMENYBĖS IR RESURSŲ AUDITAS
ASMENYBĖS PROFILIAVIMO SISTEMA
8 VERTĖS KŪRIMO ĮMONĖJE BŪDAI
KOMANDOS FORMAVIMAS
PRIMESTA IR PRISIIMTA ATSAKOMYBĖ
LYDERYSTĖ KOMANDOJE
PRO-AKTYVUS VEIKSMŲ PLANAS
KONFIDENCIALUMAS
ATGALINIS RYŠYS

Registruokitės susitikimui:

*Programa įmonei pritaikoma individualiai, atsižvelgiant į poreikį, spendžiamą problemą, dalyvaujančių skaičių.

Susitikime Jūsų įmonėje ir aptarkime visas sąlygas. Iki susitikimo! Jei turite klausimų, skambinkite arba rašykite mums: +370 655 08 988, info@restartas.eu